Politikerne bruker store og fine ord om grønn skipsfart og Norge som ledende havnasjon. Sist ute var statsminister Erna Solberg i DN lørdag 22. juni.

Vi har kjempet i snart et år for et grønt skifte i landets havnæring, men blitt motarbeidet av regjeringen. Det oppleves derfor som floskler av verste sort å lese statsministerens beskrivelse i DN.

For hva er vel disse tomme ord uten handling? Jeg driver selskapet Hav Line as som driver slakteskipet «Norwegian Gannet». «Norwegian Gannet» er et av verdens første hybridskip i sin klasse. Vi bruker den grønne teknologien som Solberg snakker så pent om. Denne teknologien har vi investert nær en milliard kroner i, og ansatt så mange medarbeidere i Norge og i Danmark. Nå er statsministeren i ferd med å ruinere oss.

Hav Line-metoden er en norskutviklet nyvinning i oppdrettsverdenen, konstruert for å hente fisk direkte fra merdene, slakte fisken om bord og frakte den direkte til verdensmarkedet via mottakssentral i Hirtshals. Denne metoden har mange fordeler sammenlignet med dagens tradisjonelle løsninger.

Vi har hatt støtte fra norske myndigheter hele veien. Helt fra ideen ble unnfanget, og før, under og etter bygging av skipet og frem til dåpen. I 2010 ga de sin forhåndsgodkjennelse for prosjektet. Før kontraktsinngåelsen i 2016 ble vi igjen møtt med begeistring og fikk vi igjen bekreftet at ingenting skulle være til hinder for å realisere prosjektet. Derfor har norske eiere investert nærmere én milliard kroner og 50 mennesker er ansatt til nå. Vi har planer om å ansette 50 til, i Norge.

Så stopper plutselig alt opp. Fiskeriminister Per Sandberg går av og inn kommer ny fiskeriminister Harald Tom Nesvik. Nesvik kom fra brønnbåtbransjen, «Norwegian Gannet» sin største konkurrent. Nesvik får alene hele sin regjering til å snu. Nå gjør de det de kan for å stoppe oss.

Hva sier dette om næringslivets forutsigbarhet for investeringer og innovasjon?

Nærings- og fiskeridepartementet vil stoppe oss og henviser til en paragraf i en kvalitetsforskrift som sier det ikke er lov å sende produksjonsfisk ut av landet. Ifølge forskriften er det ikke tilstrekkelig å sortere ut produksjonsfisken når den kommer til Danmark. Bestemmelsen bygger på en utvendig og visuell kontroll av fisken – en praksis som i dag er utdatert og hører 80-tallet til. Nå blir all laks filetert, og konsumenten ser aldri en hel fisk lenger. Ingen andre lakseproduserende land har en slik regel. Og Mattilsynet, som er departementets fagorgan på området, vil fjerne dette forbudet fra Kvalitetsforskriften.

Fordelene som sentrale forskningsmiljø påpeker vil vesentlig styrke omdømmet til norsk oppdrettsfisk som Hav Line transporterer, mens det er nettopp det departementet uten noen form for dokumentasjon mener at Hav Line absurd nok skader.

Men ikke minst er de betydelige miljøfordeler store sammenlignet med dagens løsninger. Derfor er også Hav Line-metoden uoppfordret støttet av flere miljøvernorganisasjoner og Fylkesmannens miljøavdeling, og ikke minst av staten selv gjennom statens støtteordning i 2018 tildelte Hav Line som en av kun tre støtte for et tiltak «har en klart definert nytteeffekt for samfunnet ved at gods som i dag benytter veitransport overføres til sjø».

Ukentlig erstatter vi 150 vogntog med laks på trange veier i Norge. Sammen med vår hybridmotor vil vi halvere utslippene sammenlignet med dagens praksis.

Erna Solberg, du er statsminister i landet vårt, flosklene du nylig serverte er deg ikke verdig. Du sitter med nøkkelen til å få grønne tiltak som Hav Line satt ut i livet. Hvis ikke hindrer du innovasjon. Noe slikt har aldri ført en nasjon fremover!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.