Hvordan kan vi i Norge forsvare å bare sitte på det aller meste av våre enorme vindressurser når Europa trenger oss som mest særdeles i et langsiktig energiperspektiv?

Det er en nedslående parallell til ‘70 tallet, da vi nølte med å utvikle vår olje og gass industri da verden trengte oss.

I dette øyeblikk, er det mer presserende enn noensinne for det frie Europa å sikre produksjon av store mengder fornybar elektrisitet.

Norges energiressurser må være en sentral brikke i å løse vår felles Europeiske miljøutfordring og bidra til å sikre et fritt Europa.

Dersom vi kommer med vindkraft, vil nok den Europeiske Union komme med langsiktige strømavtaler på minst 50 år og samtidig utbygge og tilpasse sitt kontinentale elektrisitetsnett.

Et samarbeide med UK og Irland vil kunne avtales for å utnytte vindressursene som stort sett beveger seg fra vest til øst.

På dette grunnlag kan Norge raskt bygge en fremtidsrettet elektrisitetsbasert industri uten subsidier. Samtidig unngår vi en seigpining av den uunngåelige og smertefulle omstillingen fra olje og gass virksomheten som utgjør en så stor del av våre liv i dag.

Forbrukere og næringsliv i Norge må beholde sitt fortrinn med rimelig energi, dette ved at EU må gi rom for at kraften kan selges med rabatt internt i Norge.

Vi kan bygge masse vindkraft for Europa og oss selv, ikke minst flytende havvind utenfor vår langstrakte og vindfulle kyst.

PS: Vi smertes nå med høye elektrisitetspriser i store deler av Norge. Kunne vi ikke da bidra ved å skru ned elektrisitetsforbruket til veinettet og bygninger, - og siste mann ut av kontoret skrur av lyset.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.