Eg oppmodar regjeringa og Noreg til å tenkje nytt. Og stort. Noreg har nærast uendelege ressursar like utanfor stovedøra. Ressursar som aldri tar slutt, og som aldri vil forureine.

Våre havområde er store, med svært gode vindressursar. Langt større vindmøller utnyttar vinden meir effektivt, dei kan installerast utan nye vegar i urørt natur, og det vil vera langt til næraste nabo.