Christine B. Meyer skriver i DN 18. juni at det er på tide med heldagsskole. Jeg mener SFO må bli et kvalitetstilbud som alle har råd til. Men det bør ikke være obligatorisk.

De fleste førsteklassingene i Norge går på SFO. Men det finnes ingen krav til hva en SFO skal inneholde eller tilby, og heller ingen nasjonal makspris eller rabattordning.

I barnehagene har vi operert med makspris i 15 år, og Venstre har også forhandlet inn gratis kjernetid for barn fra lavinntektsfamilier, fra de er to år gamle. Da blir overgangen til SFOs prisanarki stor.

Venstre har fått gjennomslag for at barn fra lavinntektsfamilier skal få gratis SFO etter skoletid. I tillegg får vi en nasjonal rammeplan som stiller krav til kvalitet og innhold.

Vi vil at alle barn skal ha reell mulighet til å gå på SFO, uten å gjøre det obligatorisk. En god SFO kan gjøre underverker: et trygt fellesskap i nabolaget, et sted hvor barna for oppleve og delta i kultur og idrett, et strålende integreringsverktøy, en mestringsplass utenfor klasserommet, og et sted som gir lærelyst.

Meyers løsning på at barn slutter på SFO etter hvert, er å gjøre SFO til en obligatorisk del av heldagsskolen. Venstres løsning er å gjøre SFO så bra at barna har lyst til å gå der. Samtidig må det være rom for å heller delta i kulturskole, på det lokale fotballaget eller tilbringe noen timer hos bestemor. SFO må bli et godt og rimelig tilbud, overalt. Da vil også flere benytte seg av det, og færre slutte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.