DNB og Dr. Dropins celleprøver for kvinner

Anita Hoemsnes har mandag 2. november en kommentar om DNBs nye satsing på celleprøver hos kvinner. Rådet for legeetikk har mottatt klage på Dr. Dropin for kampanjen de og DNB har gående om celleprøver. Denne klagen vil bli ordinært behandlet i neste møte, men siden dette er en kampanje med begrenset varighet, velger jeg å kommentere nå, dog uten å konkludere.

DNB har lansert en kampanje i samarbeid med Dr. Dropin der programkunder i banken får tilbud om gratis celleprøve hos Dr. Dropin. DNB sier de gjør dette for å skape merverdi for programkundene sine, men for meg er det like opplagt at dette gjøres for å skape merverdi for DNB og Dr. Dropin – altså ren markedsføring.

Dr. Dropin bruker slike kanaler – i fjor var det Norwegian og Cash points. Daniel Sørli, som er medisinsk ansvarlig i Dr. Dropin, mener de utfører et samfunnsoppdrag der de selv tar alle kostnadene. Men dersom det er 25.000 kvinner som ikke har tatt cytologiprøve de burde ha tatt på grunn av pandemien, er det om lag fem prøver per fastlege. Det klarer de.

Det er fastlegene som har oppdraget og forpliktelsene, og det er fastlegene som samlet yter denne tjenesten på en god måte.

Det er to forhold Rådet for legeetikk antar vil være av særlig interesse:

  • Er dette brudd på etiske regler når det gjelder fordeling av ressurser til en liten gruppe pasienter?
  • Er det brudd på våre markedsføringsregler?

Det vil vi komme tilbake til.

Selv om Rådet for legeetikk ikke vurderer det faglige innholdet i tjenesten og utførelsen, har jeg som tidligere fastlege og fra diverse innspill også kommentarer som går på det faglige.

Rent praktisk tilbyr Dr. Dropin akkurat det det reklameres med, en celleprøve. Derfor kan legen si at det kun tar seks til åtte minutter. Fastlegen vil gjøre en gynekologisk undersøkelse og ta celleprøven. I rapport fra 2017–18 var cirka 15 prosent ikke normale og ville kreve en eller annen form for oppfølging.

En som prøvde tilbudet, fikk beskjed om at hun måtte følge opp svaret i en skyløsning. Det kan altså virke som Dr. Dropin ikke tar oppfølgingsansvar.

Ved å bruke fastlegen, øker kvaliteten på prøven. Fastlegen har historikken – tidligere celleprøver – og det samme har laboratoriet som fastlegen bruker.

Det er selvfølgelig ikke noen grunn til at en privat aktør ikke kan bli meget god til å vurdere livmorhalsen og ta gode og riktige prøver, men en privat aktør som bare tar en celleprøve hos en kvinne én gang, mister de andre fordelene som fastlegen kan tilby. Fastlegen har kvinnens sykehistorie, har sett hennes livmorhals før, har et epikriser fra gynekolog og sykehus fra tidligere vurderinger og behandlinger og kjenner også til eventuelle andre risikofaktorer kvinnen måtte ha. Det har ikke Dr. Dropin. Det er i seg selv en medisinsk risiko.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.