Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen

Kulturproblemet løser seg, kapitalproblemet er neste steg

Skal vi bygge en norsk helsenæring, må norske investorer – ikke bare internasjonale – se seg tjent med å skyte inn midler.

Publisert: Oppdatert:

Kliniske studier med mange pasienter er svært kostnadskrevende og kan beløpe seg til mange titalls millioner av kroner. Norge er også på dette området et høykostland, og mange industriselskaper velger derfor lavkostland.
Kliniske studier med mange pasienter er svært kostnadskrevende og kan beløpe seg til mange titalls millioner av kroner. Norge er også på dette området et høykostland, og mange industriselskaper velger derfor lavkostland. (Foto: Istock/Getty Images)