Kurt R. Brekke, sjeføkonom i Konkurransetilsynet, argumenter i DN 24. januar for fortsatt «takstlønn» fremfor fastlønn til fastlegene ut fra konkurransemessige betraktninger.

Jeg er tidligere sjeflege i to av Norges tre største private sykehuskjeder og er helt enig med Brekke i at konkurranse om pasientene gir sterkere incentiv til å tilby mer service og bedre tilgjengelighet. Men lite tyder på at takstlønn, eller «fee-for-service», som det heter i den internasjonale litteraturen, bedrer kvaliteten på helsetjenestene.

Tilskuddet og refusjonssatsene til fastlegene har ikke økt i tråd med den generelle prisutviklingen siden ordningen ble innført. I tillegg har fastlegene fått en rekke nye administrative plikter som kort oppsummert gjør at fastlegene må ha stadig flere pasienter og/eller skrive flere takster til Helfo per dag for å kunne ha samme grunnlag som før til å dekke sine driftskostnader.

Dagens takstsystem premierer ikke at pasienten blir frisk, holder seg frisk eller at legen benytter den nyeste teknologien. Tvert imot gir takstsystemet incentiv til at pasientene kommer flest mulig ganger til legekontoret og at legen iverksetter flest mulig takstutløsende prosedyrer når pasienten er der.

Følgelig dreier den viktige debatten seg ikke om vi skal ha «takstlønn» eller fastlønn, men hvordan man kan tenke helt nytt om finansieringen av legetjenester. En nytt finansieringssystem må belønne forebygging og målbare medisinske resultater, ikke aktivitet i seg selv.

Brekke svarer rett, men på galt spørsmål.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.