Under overskriften «Finn hjem» skriver DN i sin underleder mandag om Høyres løfter om gps til personer med demens i kommuner der partiet får flertall etter kommunevalget. Jeg undres over at Høyre begrenser seg til å støtte dette tiltaket bare i kommuner der partiet får flertall. Som landets statsminister bør Erna Solberg ha ambisjoner om at alle demenssyke som har nytte av det, skal få denne helsetjenesten.

Når DN så i neste setning gjør seg morsom på bekostning av demenssyke som trenger gps for å finne veien til valglokalet, undres jeg igjen. For DN kan vel ikke ha ment å henge ut en pasientgruppe på lederplass?

Stereotype oppfatninger av personer med demens er en stor belastning for dem det gjelder. En undersøkelse Opinion har utført for oss viser at bildet mange har av demens, dreier seg om å være svært gammel, ute av stand til å klare seg selv og ofte bo på sykehjem.

I virkeligheten varer et demensforløp i mange år, 10–20 år er ikke uvanlig. Mesteparten av tiden bor demenssyke hjemme og klarer seg selv, etter hvert med økende bistand fra familie, venner og kommunale helse- og omsorgstjenester. Det de trenger, er at flere forstår at de har mange ressurser og behov for og ønske om å delta i samfunnslivet.

Med god hjelp og forståelse vil flere med demens kunne handle i nærbutikken, synge i koret og stemme ved kommunevalget. Med en gps i tillegg vil de være tryggere når de beveger seg utendørs og lett få hjelp om de går seg bort(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.