Sveinung Stensland (H), stortingsrepresentant, helsepolitisk talsperson

Helse-Norge har et kulturproblem

Norge vil mislykkes i å bygge en større helsenæring dersom dagens mistenksomhet mot kommersielle aktører opprettholdes.

Publisert: Oppdatert:

Det dominerende synet i norsk helsevesen, akademia og helsebyråkrati er at helse ikke kan eller bør kobles til begreper som verdiskaping og industriarbeidsplasser. Det er leit, for den type tankegods er til hinder for mer nyskapning, skriver innleggsforfatteren.
Det dominerende synet i norsk helsevesen, akademia og helsebyråkrati er at helse ikke kan eller bør kobles til begreper som verdiskaping og industriarbeidsplasser. Det er leit, for den type tankegods er til hinder for mer nyskapning, skriver innleggsforfatteren. (Foto: Christopher Olssøn)