Werner Christie, lege, tidligere helseminister, førstelektor ved Handelshøyskolen BI og NTNU

Helseutgifter til inntekts ervervelse

Kan helsetjenesten forsvare kostnadene? Svaret må bero på hvor stor «inntektssiden» er – de verdiene helsetjenesten gir oss.

Publisert: Oppdatert:

Det er ingen tvil om at helsesektoren må være meget nøye med å bruke sine ressurser målrettet og kostnadseffektiv, skriver artikkelforfatteren.
Det er ingen tvil om at helsesektoren må være meget nøye med å bruke sine ressurser målrettet og kostnadseffektiv, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Gunnar Lier)