Jon Henrik Laake, overlege dr.med., Akuttklinikken, Rikshospitalet – Oslo universitetssykehus

Hold de kommersielle unna sykehusene

Kommersielle interesser må holdes på mer enn én armlengdes avstand når vi prøver ut nye behandlingsmetoder og legemidler.

Publisert: Oppdatert:

Helsevesenet har til oppgave å ivareta befolkningens helse, og det Stensland i realiteten etterspør, er noe annet, skriver Jon Henrik Laake (bildet), overlege ved Akuttklinikken, Rikshospitalet.
Helsevesenet har til oppgave å ivareta befolkningens helse, og det Stensland i realiteten etterspør, er noe annet, skriver Jon Henrik Laake (bildet), overlege ved Akuttklinikken, Rikshospitalet. (Foto: Brian Cliff Olguin)