I debattinnlegg i DN 5. november uttrykker Torben Wisborg, Olav Røise og Per Oretorp at ønsket forskning ikke har kunnet gjennomføres, fordi personvernombudet har nektet utlevering.

Forskning er ønskelig og viktig i utviklingen av helsetjenestene. Hovedregelen er at den enkelte pasient skal samtykke til at innhentede opplysninger skal utleveres til forskning.