Heidi Thorstensen, personvernombud og informasjonssikkerhetsleder, Oslo universitetssykehus

Kan forske – med nødvendig godkjennelse

Publisert: Oppdatert: