Mathias K. Hauglid og Isak Mendoza, advokatfullmektiger i Haavind

Personvern, pasientens valg – eller?

Publisert: Oppdatert: