DN hadde 16. januar en artikkel som omtalte at en «Schjødt-topp sendte kritisk brev om strålevern – uten å si hvem klientene var».

I et tilsvar 19. januar til denne artikkelen fremmer advokat Hugo Matre fra advokatkontoret Schjødt påstander og uttalelser om Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og kunnskapsstatus som vi ønsker å kommentere.

Matre hevder i sitt innlegg at flertallet av fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter påviser mulige helseskader fra mikrobølger, og at myndighetene holder tilbake opplysninger om at det foreligger forskning som finner skader og farlige virkningsmekanismer ved stråling som er langt svakere enn grenseverdiene.

DSA har vært kjent med tilsvarende påstander i mange år, og felles for disse påstandene er at de ikke stemmer, og heller ikke kommer fra kvalitetssikrede kilder. DSA oppfordrer alltid til at man skal være kildekritisk når man søker informasjon om et tema.

DSA har ikke sett vitenskapelig begrunnede kilder som støtter Matres påstander.

Vi har imidlertid ofte sett at disse påstandene fremmes i blogger og leserinnlegg i pressen, og dette er ikke kvalitetssikret informasjon. DSA har full åpenhet om grunnlaget for vår informasjon om kunnskapsstatus rundt stråling og helse.

Hvilken forskning er det da Matre viser til som han hevder norske myndigheter ser bort fra og ikke informerer om?

All forskning som publiseres blir regelmessig gjennomgått av internasjonale ekspertgrupper som gjerne er organisert av WHO og EU. Forskningen Matre viser til er altså gjennomgått av brede, anerkjente forskergrupper som konkluderer. Disse konklusjonene betegnes som kunnskapsstatus.

For å være helt konkret kan vi anbefale å ta en titt på svenske strålevernmyndigheters kunnskapsoppdateringer. Der er det i tillegg til faglige vurderinger av all forskning på området også listet opp hvilke studier som ikke tas i betraktning.

Og, viktigst av alt, det er begrunnelser for hva som er årsaken. Da vil den observante leser se at det er mange årsaker til at mange fagfellevurderte studier ikke nødvendigvis bidrar til kunnskapsstatus.

Videre tar Matre forbehold om at han som jurist ikke har mulighet til å ta selvstendig stilling til de komplekse fysisk-biologiske spørsmål slik stråling reiser. Det har vi respekt for. Da er det underlig at han går så bastant ut med sine påstander og at han i sitt brev til DSA anmoder oss om snarest å trekke tilbake informasjonsbrosjyrer om dette temaet.

DSA møter regelmessig tilsvarende påstander. Det er vanskelig å ta stilling til de komplekse problemstillingene på dette fagfeltet. Vår erfaring er at mange velger hvem man skal tro på. Det er selvfølgelig legitimt, men det ligger i sakens natur at bloggere og interesseorganisasjoner ikke har ansvar for å gi komplett bilde av kunnskapsstatus.

Dette gjelder ikke bare for stråling, det gjelder for alt.

At vi leser i ulike blogg- og leserinnlegg at man ikke kan stole på myndighetene samt WHO og EUs ekspertkomiteer er greit nok, men vi ser aldri noen vitenskapelig dokumentasjon på hva som angivelig ligger til grunn for denne skepsisen. I stedet for å fokusere på vitenskap fokuseres det heller på å diskreditere institusjonene og personene som arbeider med disse problemstillingene.

Dette er bakgrunnen for at DSA igjen og igjen henstiller folk om å forholde seg til kvalitetssikret informasjon. Denne informasjonen finnes blant annet hos WHO, EU og nasjonale myndigheter.

I Norge er oppsummering av kvalitetssikret informasjon rundt kunnskapsstatus tilgjengelig på DSAs hjemmesider. Der finner man også lenker til internasjonale kunnskapsoppdateringer hvis man ønsker ytterligere fordypning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.