Det er stort engasjement knyttet til planene for videreutvikling av Oslo universitetssykehus. Det er naturlig. Sykehusløsningene i Oslo vil ha stor betydning ikke bare for Oslo, men også resten av landet. Løsningen må gi bedre pasientbehandling, gjøre god bruk av verdifull kompetanse og sikre god drift.

Planen for en videreutvikling av sykehustilbudet i Oslo ble vedtatt i 2016. Utredninger av flere alternative løsninger hadde da pågått i flere år. Det skal bygges et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet, et stort lokal- og akuttsykehus på Aker og regionsfunksjonene som i dag er delt mellom Ullevål og Rikshospitalet skal samles.

Det er denne planen helseministeren har stadfestet og som ligger til grunn for arbeidet som har pågått i snart tre år.

Noen har ment at de spesialiserte funksjonene bør samles på Ullevål og ikke Gaustad (DN 3. juni). Begrunnelsen har vært tomteforhold og manglende plass. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok derfor i januar 2019 at Ullevål skulle vurderes som alternativ lokalisering til Gaustad. Rapporten er nå ferdig, og viser at det er fullt mulig å bygge et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Ullevål.

Løsningen blir imidlertid 12,8 milliarder kroner dyrere, og vil ta syv år lengre tid å gjennomføre.

Noen betegner arbeidet med å vurdere Ullevål som et «konstruert alternativ». Dette er i beste fall en misforståelse. Det er lansert en løsning med en mindre utbygging på Ullevål med påstand om at denne vil bli 20 milliarder rimeligere enn planen som foreligger.

Et hovedproblem er at det ikke legges opp til en samling av de spesialiserte funksjonene. Kritikerne gjør ikke rede for fremtidig kapasitetsbehov, og de skisserer en begrenset utbygging for et kortsiktig perspektiv. De vurderer heller ikke økonomiske konsekvenser av drift på flere steder.

Noen vil bevare både Ullevål og Gaustad, da blir spørsmålet om man egentlig trenger et sykehus på Aker. I så fall vil det bli et mye mindre sykehus enn det som er planlagt. Konsekvensen blir at flere bydeler i Oslo får et amputert lokalsykehustilbud. Pasienter vil måtte reise mellom flere sykehus for å behandling. Et mindre Aker harmoniserer dårlig med planene om et tett samarbeid med den nye Storbylegevakten på Aker.

Et amputert Aker vil også være mindre egnet som universitetssykehus.

Vi er alt i gang med å styrke Radiumhospitalet som regionens spesialiserte kreftsykehus. Grunnarbeidene for et nytt klinikkbygg og protonsenter har startet. Hvis det skal vurderes helt andre løsninger for både Ullevål, Gaustad og Aker, må hele prosessen starte på nytt, inkludert arbeidet med samlingen av kreftmiljøene. Pasientgrupper og fagområder må fordeles på nytt, og deretter utbyggingskonsepter og økonomi. Nye reguleringsprosesser må startes.

En helt ny plan vil føre til flere års forsinkelse av sårt tiltrengte nybygg i Oslo.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.