Helene Helgeland, barne- og ungdomspsykiater, overlege ved Oslo universitetssykehus

God og effektiv behandling – bare for gårsdagens plager?

Helsevesenet har ikke klart å endre seg i takt med sykdommene. Langvarige, sammensatte plager må håndteres bedre enn i dag.

Publisert: Oppdatert:

Trondheim 20171101. Barn som ligger med kosedyr i senga på sykehus. Modellklarert. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix ---
Trondheim 20171101. Barn som ligger med kosedyr i senga på sykehus. Modellklarert. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix --- (Foto: Kallestad, Gorm,/NTB scanpix)