Jon Henrik Laake, overlege ved Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus

Spill for galleriet fra OUS

Nye Oslo universitetssykehus lar pasientkapasitet vike for ny teknologi og bygger på en dårlig fundert optimisme.

Publisert: Oppdatert:

Personlig mistenker jeg OUS for ikke å ta det så nøye med å beregne hvilken kapasitet det nye sykehuset skal ha, og at man konsentrerer seg om å lage et så avansert sykehus som pengene tillater, skriver innleggsforfatteren. Her en foreløpig skisse over nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet.
Personlig mistenker jeg OUS for ikke å ta det så nøye med å beregne hvilken kapasitet det nye sykehuset skal ha, og at man konsentrerer seg om å lage et så avansert sykehus som pengene tillater, skriver innleggsforfatteren. Her en foreløpig skisse over nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet. (Foto: Link arkitektur)