I DN tirsdag 7. september, var nye Oslo universitetssykehus (OUS) tema. Senterpartiets Kjersti Toppe uttrykte bekymring for at kapasiteten på det nye storsykehuset vil bli for liten. Kritikken ble imøtegått av Jan Frich, som er direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst, og få dager senere rykket OUS' administrerende direktør, Bjørn Erikstein, ut med forsikringer om at beregningene som er utført tilfredsstiller eksisterende krav og forutsetninger i Dagsnytt 18.