Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) kommenterer i DN 14. august at hun ikke tror på tallene som viser at driften av Oslo universitetssykehus (OUS) er 20 prosent dyrere enn i Helse Bergen. Som ansvarlig politiker bør Toppe stole på at forvaltningen ikke trikser med tallene.

Vi kan gjerne være uenige i sak, men fakta må ligge til grunn for debatten.

Faktum er at Helsedirektoratets Samdata-statistikk viser at det i 2017 kostet 59.275 kroner ved OUS i gjennomsnitt per DRG-poeng. Tilsvarende kostnad ved Helse Bergen var 49.227 kroner. Penger i denne sammenheng er i all hovedsak helsepersonell, høykompetent personell som det er mangel på i hele landet.

Jeg er overrasket over at Senterpartiet nå er de fremste forsvarere av at resten av Norge skal akseptere dårligere dekning av helsepersonell på grunn dårlig sykehusorganisering i Oslo.

Hva er for øvrig konsekvensen dersom Sp får viljen sin og Oslo fortsatt har et todelt regionsykehus på Ullevål og Gaustad og det i tillegg bygges et stort akuttsykehus på Aker? Jo, at OUS kommer til å legge et enda større beslag på helsepersonell fremover. Dermed vil resten av landet bli tappet for leger og sykepleiere.

Senterpartiet er blitt et populistisk parti, bivirkningen er at de ikke lenger ser sammenhengene. Det er det distriktene som må betale for hvis de kommer til makten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.