Helseminister Bent Høie beskylder meg og Senterpartiet for populisme når vi går imot hans planer for nedlegging av Ullevål sykehus (innlegg i DN 20. august). Han argumenterer med at pasientbehandlingen er dyrere i Oslo enn i Bergen, og at dette skyldes at regionsykehuset i Oslo drives på to steder. Men han vet godt at sykehusene i Oslo presterte omtrent som Haukeland sykehus ved inngangen av fusjonen til Oslo universitetssykehus (OUS). Det er etter samlingen til OUS at effektiviteten ikke har økt tilsvarende som i Bergen.

Høie bør dermed ikke skylde på sykehusstrukturen, men på organisasjonsutviklingen. Som kjent har OUS i dag en pyramideorganisasjon med 1350 underliggende enheter med administrerende direktør på toppen. Det mest «effektive» helseforetaket i Norge i dag er Vestre Viken HF, som fortsatt driver sykehus på fire relativt små steder.

Sammenligning av effektivitet og kostnad i pasientbehandling må uansett brukes med klokskap. Tallene tar ikke alltid høyde for at oppgavene kan være forskjellig. Heller ikke at halvparten av landets medisinske forskning skjer ved OUS.

Høie lager et skremmebilde: Overforbruk i Oslo-sykehusene vil gå ut over distriktene, og han stempler kritikere som populister. Men det er hans egne prestisjeplaner for Gaustad-utbygging som vil stjele helseressurser fra resten av landet, ved at sykehustilbudet i Oslo blir både dyrt og dårlig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.