Det er helt riktig som Eva Grinde skriver at vi ikke kan vedta en kulturendring i Helse-Norge. Noen dager før Grindes kommentarartikkel 2. juni ledet hun selv en debatt på DNs konferanse om helsenæringen, hvor nettopp det var et hovedpoeng fra oss begge. Gjentatte ganger.

Samtidig må vi kunne problematisere at det ikke er en sterk tradisjon i helsetjenesten for å samarbeide med det private. En klar analyse i bunn er forutsetningen for gode politiske tiltak.

Helsenæringsmeldingen viser til at helsenæringen kan gi oss en mer effektiv helsetjeneste, en friskere befolkning og økt verdiskaping i norsk økonomi. Det er helt klart en kindereggeffekt. Grinde har lest deler av meldingen, men gjengir likevel en del poeng nokså unøyaktig.

Vårt overordnede budskap i meldingen er at vi må åpne for mer samarbeid. Derfor foreslår vi blant annet å tydeliggjøre våre forventninger om samarbeid med næringslivet i oppdragsdokumentet til regionale helseforetak og i tildelingsbrev til underliggende etater. Vi foreslår også å fortsette utviklingen av finansieringssystemet til sykehusene. Helsehjelpen blir i større grad stedsnøytral og teknologinøytral.

Helse-Norge står overfor store utfordringer, og vi mener den har mye å tjene på et bedre samarbeid med næringslivet. De kan dra nytte av innovasjonskraften, kompetansen og ressursene som finnes i norske bedrifter.

Dette er bare begynnelsen. Vi vil bygge videre på det gode samarbeidet vi har etablert med helsenæringen, helse- og omsorgstjenesten, våre etater og forskningsmiljøer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.