Fritt behandlingsvalg hjelper flere pasienter. Konsekvensen av Arbeiderpartiets valgløfte om å legge ned fritt behandlingsvalg er at den enkelte pasient igjen må betale selv for å velge andre tilbud enn de offentlige sykehusene.

Når jeg blir beskyldt for at dette handler om ideologi, så er det riktig. For meg er det ideologisk at pasientene skal få mer makt og innflytelse over egen behandling.

I sin kronikk i DN 12. desember skriver Jonas Gahr Støre at ventetidene i spesialisthelsetjenesten gikk ned da han satt i regjering fra 2010 til 2013. Det Støre ikke sier, er at nedgangen fra 2010 til 2013 var på fire dager, mens min regjering reduserte ventetidene med ni dager bare fra 2015 til 2016, og mer enn to uker fra 2013 til 2017.

Selv i år, hvor aktiviteten i sykehusene er sterkt preget av pandemien, kommer ventetidene mest sannsynlig til å være kortere enn det den rødgrønne regjeringen leverte på sitt beste. Å få ventetidene ned igjen til nivået før pandemien, er en av våre viktigste helsesaker i årene som kommer.

Støre er fullt klar over at vi trenger private og ideelle med på den dugnaden.

Støre kan ikke ha satt seg inn i pakkeforløp psykisk helse og rus når han påstår at pasienter med rusproblem eller psykiske lidelser ikke passer i en «pakke». Er det noen som trenger og fortjener forutsigbarhet om hva som skal skje, når det skal skje og hvem som har ansvaret, så er det mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

Mange pasienter får gode tjenester, men ofte er det mange personer og instanser involvert. Behandling og oppfølging henger ikke alltid godt sammen. Pakkeforløpene gjør pasientens behandlingsløp mer forutsigbart. Når ting er vondt, skal man slippe å være sin egen koordinator. Dette er et arbeid som tar tid, men som er helt nødvendig.

Bruker- og pårørendeorganisasjonene har vært sentrale i utviklingen av pakkeforløpene. Helt fra starten var de tydelige på at psykisk helse og rus er noe annet enn kreft. Derfor er pakkeforløpene forskjellig. Det er liten faglig uenighet om innholdet i pakkeforløpene.

Grunnpilaren i pakkeforløpene er at pasienten er ekspert på eget liv. Brukermedvirkning og brukerinnflytelse er gjennomgående i hele forløpet, fra henvisning til behandling og utskrivning.

Pasienten skal være involvert i alle avgjørelser. Det handler om å sette pasienten foran systemet.

Støre mener vi må snakke om de virkelig store oppgavene. Jeg mener at å styrke pasientens valgfrihet og medvirkning i egen behandling er en av de største oppgavene, om ikke den aller største.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.