Overlege Jon Henrik Laake demonstrerer med sitt innlegg i DN 7. januar at vi trenger en kulturendring i helsesektoren. Bedre samarbeid med helsenæringen vil styrke alle sider av helsesektoren, også de som utvikler nytt utstyr, nye legemidler og metoder.