I DN 2. juli mener Anne Grete Schiøtz at jeg har en arkaisk tenkemåte når jeg hevder at ledere har ansvar for om medarbeidere skiller mellom arbeidstid og fritid. Det må nok være arbeidsmiljøloven hun da mener er arkaisk. Ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ligger nemlig krystallklart plassert hos arbeidsgiver, og ledere kan ikke sende sine medarbeidere hjem på kjøkkenbenken uten å ha omsorg for at de ikke jobber mer enn det HMS-hensyn og loven tilsier. Det er lederen som har ansvar for å passe på at heller ikke hjemmekontoret har mer enn 40-timers uke, for eksempel.

Det finnes sågar en egen forskrift som regulerer at arbeidsgivere som ikke følger regelverket, kan bli straffet med bøter og fengsel inntil ett år.

Ifølge Schiøtz er ikke bekymringer om arbeidssituasjonen på hjemmekontoret et lederansvar, fordi «en kunnskapsmedarbeider er en selvdreven medarbeider». Det er etter mitt syn virkelig arkaisk hvis dette skal forstås som at det kun er «kunnskapsmedarbeidere» som er «selvdrevne» og «tar ansvar for at jobben blir gjort». Et kjennetegn ved norske arbeidstagere er at de generelt er autonome og selvdrevne, enten de nå arbeider på en sykehusavdeling, som elektriker, som IT-utvikler eller som lærer.

Hjemmekontor er en veldig god løsning i riktig omfang, og med gode HMS-vilkår. For å unngå at arbeidstagerne utnyttes på hjemmekontoret, bestemmer loven at det er lederen som har ansvar for arbeidsmiljøet og for at arbeidstagere får nok fritid.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.