Alle i reiselivsbransjen vet at skal du henge med i dagens marked, må du være digital. Derfor var det mange i reiselivet som var glade for at Norge i vinter fikk sin første digitaliseringsminister i Nikolai Astrup. For selv om 2000-tallets digitalisering har gjort Norge betydelig mer tilgjengelig, har digitaliseringen brakt med seg åpenbare utfordringer. Om reiselivet fullt ut skal kunne utnytte mulighetene som ligger i det digitale, trenger vi Astrups oppmerksomhet. Myndighetene må både tilrettelegge og regulere mer enn de gjør i dag. La oss se på noen eksempler.

Online Travel Agents (OTA), nettreisebyråer som Booking.com og Expedia, blir stadig mer populære, men skaper samtidig utfordringer for hotellbransjen. Markedet har de siste årene sett et skifte fra direkte booking til hotellet til onlinesalg via nettreisebyråer. Booking via nettreisebyråer øker jevnt, andelen er nå godt over 20 prosent av solgte romdøgn, og vil øke mer. Flere land har tatt grep for å dempe makten til nettreisebyråene.

I Sverige har Visita, NHO Reiselivs svenske søsterorganisasjon, saksøkt Booking.com for praksisen med såkalte prisparitetsklausuler, som hindrer hotellene fra å tilby gjestene en lavere pris enn det bookingplattformen tilbyr. I fjor konkluderte tingretten med at avtaler om prisparitet skal forbys i Sverige. En fersk dom fra den svenske patent og markedsoverdomstolen har imidlertid konkludert med at slike paritetskontrakter ikke svekker konkurransen. Dette er en overraskende utvikling, særlig siden flere land som Østerrike, Sveits, Belgia, Frankrike, Italia og Tyskland allerede har forbudt denne praksisen. Videre har både EU og Storbritannia nylig kommet med en rekke tiltak som regulerer markedsføringen til nettreisebyråene.

Myndighetene må både tilrettelegge og regulere mer enn de gjør i dag

Det er for tidlig å konkludere om den svenske avgjørelsen er overførbar til norsk regelverk. NHO Reiseliv har oversendt Nærings- og fiskeridepartementet en rapport, laget av jusprofessor Erling Hjelmeng, som viser at paritetsklausuler bidrar til å øke provisjonen nettreisebyråer krever, som igjen leder til høyere priser for forbrukerne. Konklusjonen viser altså at paritetsklausuler kan begrense konkurransen. Derfor mener NHO Reiseliv at bruk av paritetsklausuler må forbys.

EU har allerede strammet grepet om nettreisebyråene, og funnet flere problematiske sider ved hvordan de opptrer overfor både bedrifter og forbrukere. Det er økende oppmerksomhet på at globale plattformselskaper for lenge har fått fritt spillerom til å misbruke sin markedsdominans. Det hemmer konkurransen og rammer forbrukerne som må fortsette å betale en høyere pris for hoteller som bookes online. Det er ikke rart mange i næringen mener regjeringen er for passive overfor nettreisebyråene. Nå må også Norge komme på banen, for å ikke bli akterutseilt i reguleringen av digitale markeder.

I motsetningen til et mangelfullt lovverk om nettreisebyråene, er lovverket om lagring av regnskapsdata for strengt og utdatert. Et av målene i Digital 21 lyder «å sikre internasjonalt stabile rammebetingelser for infrastruktur og tilgang til teknologi for norske virksomheter», men Norges nye bokføringslov gjør det stikk motsatte. Den har et tilsynelatende uskyldig pålegg om at «kassasystemet i sin helhet må befinne seg i Norge». Tidligere ville dette vært den mest naturlige ting i verden, men med dagens skylagringssystemer og internasjonale samarbeid, kan slike krav få dramatiske konsekvenser. Når en av de virkelig store hotellkjedene i Norge ikke får lagre sine data hos Oracle i Tyskland, var lovverket utdatert allerede i det ble innført. Fri flyt av data er i dag like viktig som fri flyt av varer var i etterkrigstiden. Som svoren EU-tilhenger som mener at «data er blodomløpet i en moderne økonomi», bør vår nye digitaliseringsminister bidra til at markedet med våre nærmeste allierte og handelspartnere også inkluderer data.

Pålegget begrenser konkurransen i markedet for kassasystem og diskriminerer leverandører som ikke allerede er etablert med lokasjon på det norske markedet. Ved hjelp av en fersk EU-forordning som introduserer prinsippet om fri flyt av andre opplysninger enn personopplysninger i EU, har norske myndigheter nå en mulighet til å endre et lite næringsvennlig og fremtidsrettet regelverk. Denne er nå på høring fra Astrups departement. Han må presse på for å få resten av departementene med på endring.

Førsteplassen på Digital Evolution Index 2017 vitner om at det både gjøres og tenkes mye klokt om digitalisering i Norge. Samtidig er vi avhengig av å henge med om norsk reiseliv skal fortsette å være blant verdens mest produktive. Norges første digitaliseringsminister har fått en lovende start. En samlet reiselivsnæring ønsker seg nå hans oppmerksomhet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.