Arbeiderpartiet argumenterer mot seg selv om Oljefondet, skriver Jan Tore Sanner i DN 21. november. Det er Ap i så fall ikke alene om.

«Et eksempel for hvordan god klimapolitikk må utformes», skrev Høyres Stefan Heggelund om åpningen av Oljefondet for investeringer i unotert fornybar energi i april i år. Den kom året etter Høyres landsmøte ba om denne endringen i forvaltningen av fondet – i en resolusjon kalt «Grønn omstilling».

Da Norges Bank for 13 år siden foreslo å åpne for unotert infrastruktur, var det fordi det gir interessant avkastning i forhold til risiko. Anbefalingen ble overprøvd politisk av vekslende finansministre. Men da regjeringen endelig åpnet for slike investeringer, var det basert på både finansielle hensyn og klimapolitiske hensyn, uttrykt altså blant annet av Høyres eget landsmøte.

I stedet for igjen å konstruere et skille mellom ensidige finansielle og politiske hensyn, bør Høyre delta konstruktivt i debatten om hvordan forvaltningen av Oljefondet i enda større grad kan kombinere hensynet til avkastning og målet om å stanse en klimakrise som også truer mulighetene for fondets fremtidige avkastning.

Et åpenbart neste steg er å åpne for at fondet investeres i fornybar energi også i vekstøkonomiene, der behovet for kapital er størst om vi skal nå klimamålene og der avkastningen trolig vil være bedre, justert for risiko. Samtidig bør taket for slike investeringer økes fra to prosent til fem prosent av fondet.

Heggelund hadde nemlig rett i at det er slik god klimapolitikk må utformes.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.