Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) svarer i DN 17. september ikke på mitt spørsmål om hvordan kostnadsveksten i landbruket skal dekkes for å sikre tilstrekkelige norsk matproduksjon, når Høyre samtidig går mot å øke prisene ut i markedet. Men hun har rett når hun skriver at vi i Felleskjøpet ikke er med og hjelper for å øke bondens inntekt i år. Gjødselpriser har tredoblet seg. Pris på fôrråvarer og økte energipriser gjør at kraftfôrprisen er bortimot ei krone dyrere nå enn for ett år siden.

Så nei, det er ikke mye hjelp å hente fra oss.

I stedet for å svare på utfordringen skriver hun: «Potensialet for økt verdiskaping basert på jordbruksressursene i Norge er stort. Vi kan utnytte ressursene mye bedre enn vi gjør i dag». Beklager, jeg tror ikke det er så mange bønder med stor produksjon som føler seg beroliget av et slikt svar. Med prisøkning på 35 prosent for innsatsfaktorene sliter de med å holde hodet over vannet.

Paradokset er at det er de store husdyrprodusentene, de som Høyre har heiet frem, som har det tøffest om en ikke kan ta ut høyere pris i markedet. Budsjettmidler er også nødvendig. I år er de rekordhøye, og Høyre skal ha anerkjennelse for at de så behovet og var med og støttet disse. Men overføringer har sin begrensning.

På grunn av internasjonale forpliktelser (WTO) er det svært begrenset hvor mye overføringer som kan være direkte knyttet opp til produksjonsmengden. Derfor er store produsenter spesielt avhengig av å kunne ta ut pris i markedet.

I alle mine år i forskjellige roller i landbruket har jeg i dialog med Høyre alltid forstått at Høyre ønsker å utnytte markedet. Det rare er, at når jeg går inn og leser i stortingsproposisjonen om årets jordbruksoppgjør, bekrefter Høyre dette, i en merknad sammen med Frp: «Målet er at inntekter for bonden i størst mulig grad skal hentes fra markedet». Og: «Stortinget ber regjeringen utrede ett nytt system for jordbruksoppgjør som i større grad tilpasser jordbruket til markedet og reduserer den politiske styringen av næringen».

En kan være enig eller uenig, men begge disse merknadene er gjenkjennbar Høyre-politikk. Så motsier partiet seg selv når det senere i proposisjonen går mot å øke prisene.

Billig publikumsfrieri er nærliggende tanke. Høyre som styringsparti burde holde seg for godt for slikt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.