I Norge står samarbeidsmodellen sterkt. Dialog i arbeidslivet har vært en tradisjon, og drøfting en lovfestet praksis. Disse verdiene møter motgang. Rapporter fra våre tillitsvalgte på arbeidsplasser i Norge sier at den ledelsen som vi jobbet godt sammen med i medgangstider, går og gjemmer seg i motgangstider.