Siri Valseth skriver et spennende, men kanskje noe unyansert, innlegg om bankenes referanserente (DN25. mars). Det jeg savner fra Valseth, som mener bankene burde fulgt styringsrenten helt ned med 1,25 prosentpoeng, er en vurdering av hva som hadde skjedd med innskuddsrentene. Bankene lever av rentemargin, ikke utelukkende utlån. For å opprettholde marginen, burde bankene altså sette innskuddsrentene ned tilsvarende.

Finansportalen viser at de fleste regionale og nasjonale bankene har innskuddsrenter (og trolig de største innskuddsvolumene) i området 0,1 prosent (lønnskonto) til 0,75-1,25 prosent, hvordan hadde innskyterne reagert om også innskuddsrentene ble redusert med 1,25 prosent til godt på minussiden?

I Danmark gir store innskudd en «god» minusrente, men der er vi vel ikke helt ennå i Norge, vel?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.