Hydrogen er ikke
det eneste svaret

I sitt tilsvar tar Sturle Sunde (DN 29. september) opp et moment som fortjener langt mer oppmerksomhet enn det har fått; nemlig den veldig dårlige virkningsgraden til hydrogen. Ved å bruke grønt hydrogen som drivstoff sitter man igjen med bare 20–30 prosent av den strømmen man startet med.

Hydrogen trekkes frem som høyaktuell til bruk i tungtransport istedenfor fossilt drivstoff. For tyngre kjøretøy blir batteriene for tunge og tar for mye plass, samt at ladetiden er upraktisk. Når det gjelder tungtransport finnes det imidlertid et lite kjent konsept som ligger og venter i skuffen; nemlig elektrisk vei.

Elektrisk vei innebærer at kjøretøyet lades under kjøring. Dette skjer enten ved luftstrekk, skinne eller induksjon (trådløs lading). For et par år siden utredet Sintef potensialet i elektrisk vei i prosjektet ELinGo. Sluttrapporten konkluderer med at elektrisk vei kan redusere klimagassutslipp fra tungtransport svært effektivt og med relativt lave kostnader. På noen strekninger kan tiltakskostnadene bli så lave som 500 kroner/tonn CO2, noe som er langt rimeligere enn for eksempel CO2-lagring og elektrifisering på sokkelen. I en slik løsning er det hovedtraseene som elektrifiseres og kjøretøyene har et mindre batteri for å nå helt frem til kunden.

I Sverige er det allerede etablert flere prøvestrekninger og nå skal første permanente strekk bygges. Tidligere i høst ble det avgjort at dette skal gå mellom Hallsberg og Örebro og stå ferdig i 2025. Strekningen er plukket ut fordi den ligger midt i logistikktriangelet mellom Stockholm, Göteborg og Malmö og er en mye brukt rute for godstransport på vei. I tillegg til Sverige jobber Tyskland, Italia og Israel med teknologien og India planlegger en elektrisk vei mellom Dehli og Jaipur.

Løsningen har også en fordel i å ha like store sikkerhetsmessige utfordringer som hydrogen. Sikker ferdsel med hydrogen vil sette store krav til tungtransportsjåfører og -eiere når det gjelder å følge opp sikkerhetsrutiner og skifte ut utstyr i tide. Slikt sett løser den elektriske veien to av de store utfordringene med hydrogen samtidig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.