I DN fredag 1. mars skriver Anders Elverhøi og Stein B. Jensen igjen en interessant og innsiktsfull artikkel – denne gangen om antall vindmøller som skal til for å produsere nok strøm til alle landets elbiler.

Et stykke ute i artikkelen nevnes også «hydrogensporet»; altså i denne forbindelse at hydrogen kan fremstilles fra naturgass langt billigere enn ved elektrolyse av vann. Men utfordringen er – skriver de – at «vi med denne produksjonsmåten ender opp med ganske mye CO2».

I DNs lederartikkel påfølgende mandag 4. mars skrives det om samme tema: «Og det vil avhenge av om det blir lønnsomt å bruke gass for å lage hydrogen kombinert med fangst og lagring av CO2».

Det siktes da i begge tilfeller til velkjent dampreformering, som dessverre har denne ulempen.

Men det finnes en annen og bedre metode (som er mindre kjent) som går ut på å fremstille hydrogen fra naturgass – helt uten CO2 – mens karbonet blir ivaretatt som et verdifullt industri-råstoff.

Denne nye metoden tilhører selskapet XGas as, og vil gi billigere hydrogen i store kvanta fra naturgass – uten klimautslipp – fordi metoden er mer energieffektiv og at karbonet samtidig fremstilles som et verdifullt biprodukt istedenfor å danne CO2. Og dermed styrer vi unna problemområdet knyttet til CCS (karbonfangst og lagring).

XGas-metoden er verifisert og patentert/patentsøkt internasjonalt, og nå under videre oppskalering til bruk – samt at selskapet skal velge seg rett samarbeidspart for industriell utvikling og vekst.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.