I en replikk til mitt innlegg i DN 6. juli avviser Mathias Sellæg 13. juli at det foregår hyttebygging i sårbar natur i Norge. Det er «besserwissersk å skylde på kommunene og påberope seg biologisk mangfold og sårbarhet».

Jeg brukte Riksrevisjonens rapport og undersøkelsen den bygger på, utført av Statistisk sentralbyrå og Norsk institutt for skog og landskap (NISL). Det er disse som omtaler snaufjellet og skoggrensen som «spesielt sårbare naturområder». Vi må forvente at Sellæg som tidligere rådmann og fylkesskogsjef kjenner til denne rapporten (RR dok. 3:11, 2006-07).

Jeg siterte et par av rapportens konklusjoner. Her må jeg nøye meg med én til: «Undersøkelsen viser at dagens arealforvaltning bidrar til en nedbygging av områder som skal ivaretas: … snaufjellet og store sammenhengende naturområder. Nedbyggingen har konsekvenser for viktige verdier som friluftsliv …. og det biologiske mangfoldet» (s. 16).

At fylkesmann eller fylkeskommune ikke gjør flere innsigelser, er ikke noe bevis for at utviklingen er problemfri. Det er snarere noe Riksrevisjonen indirekte kritiserer som i strid med plan- og bygningsloven.

Hvis Sellæg kan påvise at undersøkelsen tar feil, bør han gjøre det. Hvis ikke rammer vel hans betegnelse «besserwisser» kanskje ikke meg?

Undersøkelsen dekket perioden 1985–2005. Derfor stilte jeg spørsmålet: Er det blitt bedre? De mange protestene mot sterk utbygging i flere fjellområder tyder ikke på det. En ny rapport fra Riksrevisjonen må til for å få frem den kunnskapen som trengs for en saklig debatt.

Man bør slippe antydninger om at man selv bare er ute etter «å hindre nye hytter ved sin egen». Ved min hytte bygges det i flere områder. Hytteeiernes motstand gjelder et område i skoggrensen som er regulert som landbruks-, natur- og friluftsområde og som den private utbyggeren har fått omregulert – mot rådmannens innstilling.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.