I Nordsjøen svømmer vi i data fra sensorer som er koblet til det meste av utstyr på en offshore installasjon, uten å utnytte mulighetene dette gir. De ulike delene av verdikjeden hegner om sine egne data, selv om man på konferanser ofte er enig om at datadeling er nødvendig for å videreutvikle industrien.

Andre bransjer har innrettet seg annerledes. Telebransjen har definert internasjonale standarder, som blant annet omfatter felles grensesnitt, protokoller og formater for effektiv datautveksling. Dette kalles interoperabilitet. Enkelt forklart betyr interoperabilitet evnen til å utveksle forretningsdata på tvers av teknologier, selskaper eller landegrenser. Og det er jo praktisk da, å kunne bruke samme telefon i alle land.

Banknæringen har også vist vei. Et banksamarbeid i Norden sikrer sømløs digital betalings- og informasjonshåndtering for alle bankene. Det er en form for interoperabilitet som gjør kjøp og salg enklere for bedrifter og forbrukere. Samhandlingen bidrar til lavere kostnader og økt konkurransekraft for de nordiske bankene, samtidig som bankene har enerett til sine data. Og det jo praktisk da, å kunne overføre penger fra en bank til en annen.

Det er en tilsvarende løsning vi nå etterspør og arbeider for å realisere i den norske olje- og gassindustrien. Fremover kan vi forvente en enorm vekst av data, ikke minst fra sensorer og utstyr på tekniske nett, ofte kalt operasjonsteknologi.

Disse dataene kan brukes i analyse- og beslutningsstøttesystemer, også i form av maskinlæring og kunstig intelligens. De har potensial til å gi økt innsikt slik at vi kan utvikle smartere, kostnadseffektive løsninger, som også gir sikrere drift og lavere utslipp til luft og vann. Det forutsetter imidlertid at hele verdikjeden, fra oljeselskap til leverandør, våger å dele data for å gjøre hverandre bedre.

I dag utvikler flere selskaper egne digitale plattformer, som ikke nødvendigvis kommuniserer godt med andre løsninger. Dette er ikke veien å gå. Tvert imot trenger vi åpne løsninger med sikker informasjonshåndtering og tilgang til data i sanntid.

Dataene må «settes fri» slik at informasjonen kan utnyttes til felles beste. Det vil gjøre industrien i stand til å levere flere og bedre tjenester på norsk sokkel og øke den globale konkurransekraften for norsk leverandørindustri.

Løsningen er at sluttkundene, i første rekke operatørselskapene, gir klare signaler til resten av verdikjeden om hva de venter av standarder, plattformer og tekniske løsninger som sikrer samspill i sømløse, digitale verdikjeder.

Og det hadde jo vært praktisk da, om deling av data kunne gitt oss en sikrere, mer effektiv og mer miljøvennlig industri?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.