Sigrid Redse Johansen, jurist ved Forsvarets stabsskole og medlem av Etisk råd for forsvarssektoren, Camilla Serck-Hanssen, professor ved UiO og leder for Etisk råd, Jacob Thomas Staib, prosjektleder ved Forsvarets stabsskole og nestleder for Etisk råd og Andreas Brekke Carlsson, forsker ved UiO og sekretær for Etisk råd

Krigens folkerett utfordres

Sivile norske lastebilsjåfører kan bli lovlige mål i neste krig.

Publisert: Oppdatert: