I debattinnlegg i DN 23. januar reiser administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland, flere relevante problemstillinger tilknyttet praktiseringen av utestengelsesreglene i anskaffelsesforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017.

At øverste leder hos en betydelig offentlig innkjøper åpent melder at sentrale deler av bestemmelsene volder besvær å praktisere, er bekymringsfullt.

Hovland uttaler at selskapet må være «dømt for å bli utestengt». Etter forskriften har imidlertid offentlige oppdragsgivere også adgang til å avvise leverandører som i sitt yrke har begått «alvorlige feil som medfører tvil om hans integritet» – (det såkalte «kan-skjønnet»). I denne sammenheng oppstilles ikke krav om domfellelse.

Praksisen blir enda mer uforutsigbare for leverandørene om enkelte innkjøpere aktivt praktiserer utestengelse under «kan-skjønnet», mens andre innkjøpere kun praktiserer utestengelse ved rettskraftige dommer.

For såkalte «self-cleaning»-tiltak må det etter gjeldende regelverk være oppdragsgiveren som må gjøre vurderingen av om leverandøren har påvist «tilstrekkelig integritet og evne til å utføre kontrakten». Vurderingen av leverandørens «self-cleaning»-tiltak reiser flere kompliserte faktiske og faglige vurderinger, noe som igjen gir grobunn for ulik praksis.

Vi er enig med Hovland i at regjeringen må på banen for å sikre en mer forutsigbar praksis, og det bør snarlig utarbeides oppdaterte veiledere som gir innkjøperne føringer på hvilke vurderinger som er relevante under utestengelsesreglene. Av statssekretær Lars Jacob Hiims (H) debattinnlegg i DN 28. januar fremgår det at Nærings- og fiskeridepartementet jobber med å utarbeide slike veiledere. Vi ser frem til departementets bidrag for å sikre forutsigbar og konsistent praktisering. 

Vi er skeptiske til om skriftlige veiledere alene vil være tilstrekkelig for å tilføre nødvendig kompetanse og konsistens i praktiseringen, og mener derfor at det også må vurderes å legge veiledningsoppgaver til et spesialistorgan.

Thomas Brandi og Ole-Andreas Torgersen, advokater i Advokatfirma Selmer DA(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.