I mangelen på inkassosaker kan det være fristende å lete etter «russiske prosenter» i marginale grupper for å oppnå oppmerksomhet. For som kjent gir et mindre datagrunnlag økt sannsynlighet for store – men da ofte tilfeldige – utslag i statistikken.

I løpet av den siste uken har både personer under 25 år og personer over 70 blitt trukket frem blant annet i Dagens Næringsliv. Det er mer inkasso blant disse aldersgruppene, ifølge ulike inkassoselskaper og forbrukerøkonomer.

Men gir dette et riktig bilde av situasjonen?

Nei, mener vi i Intrum. Vi er det største inkassoselskapet i Norge, Sverige og Danmark, og dette gir oss et bredt datagrunnlag for å fange opp betalingsutfordringer for privatpersoner. Overordnet ser vi fortsatt to ting:

  • Det er fortsatt betydelig færre inkassosaker enn før pandemien.
  • Inflasjonen har foreløpig ikke resultert i flere inkassosaker.

Disse uttalelsene får selvsagt ikke like store overskrifter som høy prosentvis vekst i enkeltgrupper. Vi mener likevel det bør frem i lyset.

Morten Trasti
Morten Trasti

Når det gjelder gruppene som er blitt trukket frem denne uken er det særlig en ting som er avgjørende. For en person i starten av 20-årene og en person over 70 har en ting til felles: De går sjelden til inkasso.

Årsaken til dette er at både tilbud og etterspørsel etter kreditt er lavt i begge aldersgrupper. Lave inntekter gjør det risikabelt å låne ut, noe som trekker tilbudet av kreditt ned. I starten og slutten av voksenlivet er forbruket også betydelig mindre enn det er i midten av livet, noe som også trekker ned behovet og dermed etterspørselen etter kreditt.

Kreditt i en eller annen form er en nødvendig forutsetning for at en inkassosak skal oppstå.

Dette kommer tydelig frem i Intrums norske inkassodata. Kun åtte prosent av inkassosakene i fjor tilhørte personer under 25 år, mens seks prosent av inkassosakene tilhørte personer over 70 år. Samtidig utgjør disse gruppene henholdsvis 12 og 16 prosent av befolkningen. Begge aldersgruppene går ifølge våre tall betydelig sjeldnere til inkasso enn hva antall personer skulle tilsi.

Samtidig er vi selvsagt klinkende klar over at mange studenter og pensjonister nå opplever en tøffere økonomisk hverdag, men de er, og vil trolig også forbli, marginale grupper i inkassostatistikken.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.