I sitt tilsvar til mitt innlegg om nettleie etterspør Linda Ørstavik Öberg og Morten Andreas Meyer i Huseierne flere piloter og hva som er grunnlaget for forslaget NVE har hatt på høring (DN 18. august).

Selve høringsnotatet inneholder tall og analyser av mange av de spørsmålene Huseierne stiller. Men det viktigste grunnlaget er prinsippet om at nettleien bør stimulere til at vi utnytter vårt felles strømnett godt. Da bør nettleien reflektere det som er den knappe ressursen, nemlig kapasitet. Hvis nettleien ikke bidrar til at vi utnytter nettkapasiteten godt, kan vi over tid komme til å måtte bygge mer nett enn nødvendig. Da øker nettleien for hele samfunnet.

Dette grunnleggende prinsippet for god utnyttelse av en felles, begrenset ressurs, trenger man ikke flere piloter for å fastslå.  

Huseierne er opptatt av energieffektivisering. Energieffektivisering som reduserer behovet for kapasitet i nettet, slik som etterisolering, kommer da også godt ut i forslaget fra NVE. Tall over dette finnes i høringsnotatet. Men om også tiltak som ikke reduserer behovet for kapasitet (og dermed heller ikke reduserer kostnadene i nettet) skal få redusert nettleie, må nødvendigvis noen andre husholdninger få høyere nettleie.

Regningen for strømnettet vårt må betales av noen.  Denne siste delen av regnestykket ser ut til å ha falt ut av Huseiernes vurderinger.

NVE går nå gjennom innspillene som har kommet i høringen. Vi vurderer justeringer av vårt forslag, og vil søke å finne frem til løsninger som mange kan slutte seg til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.