Førsteamanuensis Øyvind Thomassen ved NHH spør i DN 19. oktober om hva det er som er så spesielt med kapitalistenes penger. Ifølge ham er det ikke noe spesielt med dem, og han bruker to personer, en bedriftseier og en høyt lønnet arbeidstager, for å vise at det ikke spiller noen rolle for den norske økonomien hvem av dem som får skattelettelser.

Denne sammenligningen tar ikke hensyn til at penger forvaltes og investeres ulikt.

Det er forskjell på hvem som bruker pengene og hva de brukes til. Det er ikke uten grunn at begrepet kompetent kapital brukes. En investor eller bedriftseier bruker sin kunnskap for å investere penger der det er lønnsomt, i bedrifter og arbeidsplasser. Det er «jobben» deres, de er profesjonelle. Lønnsmottagere flest bruker det meste av pengene de har til overs etter skatt på forbruk. De kan også bli investorer, men da gjerne som «amatører».

Derfor spiller det en rolle hvor mye investeringskapital eller kompetent kapital som er tilgjengelig.

Penger som er i en bedrift er per definisjon kompetent kapital, altså egenkapital eller risikokapital som eierne forvalter og investerer. Kompetent eierskap og kapital trengs i alle faser av en bedrifts liv. Norsk kapital og eierskap er like viktig når en bedrift etableres, som når de vokser, og over tid skaper nye arbeidsplasser og verdier.

Derfor er svaret på Thomassens spørsmål at det spesielle med kapitalistens penger er at pengene i større grad målrettet bidrar til vekst og omstilling i norsk økonomi.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.