Denne uken kan vi i flere av Dagens Næringslivs artikler lese om bonusutbetalinger til ledere i statlig eide selskaper. Journalistikken til DN viser at flere av bonusene i beste fall er tilfeldige, og i verste fall er satt opp for å skulle utbetales uansett hva som skjer.

Torbjørn Vereide
Torbjørn Vereide

Arbeiderpartiet reagerer på utviklingen i bonusutbetalinger til ledere i hel- eller deleide statlige selskaper hvor lønnsutbetalingene stiger for hvert år. Vi mener at bruken av bonussystemer bør bremses.

For vanlige folk fremstår praksisen med store bonuser i statlig eide selskaper som umusikalsk. Derfor har Arbeiderpartiet vært tydelig på at vi skal styre eierskapet vårt på en måte som høvler ned bruken av bonuser, og at bonusutbetalinger må regnes som en del av en leders samlede lønnsavtale. Det vil bli førende for den kommende eierskapsmeldingen.

Fra dag én har næringsministeren vært tydelig på sitt syn til styrene i de statlige selskapene. Det tror jeg vi er mange som er glad for. Med ny regjering har staten nå sagt klart ifra, og praksisen i mange bedrifter forventes å endres. Hos både Aker Solutions og Akastor har vi påpekt at det ikke er tilstrekkelig åpenhet rundt hvordan bonusene fastsettes.

Det er et sterkt behov for moderasjon i lederlønninger, og ledere for selskaper som helt eller delvis eies av fellesskapet må være en del av dette.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.