DN har i to lederartikler, senest 29. juli, støttet et forslag fra NHO-direktør Torbjørn Lothe om å etablere en felles sentralisert bransjeavtale for luftfarten. Det mener vi i Flyr kan være uheldig fordi det fjerner et vesentlig element i relasjonen mellom selskapene og de ansatte.

Forslaget om bransjeavtale og allmenngjøring av tariffavtaler har vært diskutert lenge. Målet har vært å hindre at useriøse utenlandske aktører som ikke aksepterer spillereglene i Norge skal operere her på vesentlig dårligere vilkår. Det målet er vi naturligvis helt enige i.

Tonje Wikstrøm Frislid, administrerende direktør i Flyr.
Tonje Wikstrøm Frislid, administrerende direktør i Flyr.

Det som foreslås nå er en mer omfattende og sentralisert felles avtale for alle aktørene i bransjen, en slags «one size fits all»-avtale. En slik avtale vil ta lang tid å få på plass fordi detaljreguleringen i eksisterende avtaler er for stor og selskapenes behov for ulike. Noen selskaper er godt etablert, mens andre er oppstartsselskaper. Gjennom en felles sentralisert bransjeavtale flyttes ansvaret for tariffavtaleforhandlinger bort fra selskapets ledelse og de ansattes representanter, og overlates til forbundene sentralt.

Vi mener at det er helt naturlig og har en betydelig verdi at ledelsen og de ansatte sammen tar ansvar for finne gode løsninger som best ivaretar både de ansattes og selskapets behov – basert på den norske modellen med faste ansettelser direkte i flyselskapet, ikke i bemanningsselskaper.

I Flyr har vi en god og tillitsbasert dialog med fagforeningene, vi involverer de ansatte i viktige beslutningsprosesser og ansatte har mulighet til å påvirke sin egen arbeidsturnus. Når vi lykkes, er det et resultat av alles innsats. Derfor har vi en overskuddsdelingsmodell for samtlige ansatte i selskapet, på like vilkår. Vår lokale pilotforening i Flyr har representanter som kjenner flybransjen godt og som ønsker å bygge et bærekraftig flyselskap, og har derfor valgt å inngå en tariffavtale som gjør det mulig for Flyr å etablere seg som en utfordrer i det norske markedet.

Å tvinge alle selskaper inn i en felles sentralisert avtale blir en form for tvangstrøye som kun tjener de etablerte aktørene. Skal man ha en felles bransjeavtale, må man også inkludere «hele pakken» – ikke bare enkeltelementer.

Det innebærer:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • Å ansette pilotene og kabinpersonalet direkte i flyselskapet, og ikke leie dem inn fra bemanningsselskaper.
  • At ledelsen utviser lønnsmessig moderasjon, slik de krever av piloter og andre ansattgrupper.
  • Å fjerne bonusordninger forbeholdt toppledelsen og innføre en overskuddsdelingsmodell for alle ansatte på like vilkår.