Bærekraft består av tre deler: Klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. FN har satt 17 bærekraftsmål på tvers av disse tre områdene, med 169 delmål, som skal nås innen 2030. Etter flere år med fremskritt på flere områder, har vi på bakgrunn av pandemien et nytt utgangspunkt vi må jobbe ut ifra fremover. Dette må både næringslivsledere, politikere og privatpersoner ha kunnskap om for å ta riktige og gode valg i det kommende arbeidet for et mer bærekraftig samfunn.

La oss derfor se på noen av de største og viktigste måtene pandemien har påvirket de ulike områdene innen bærekraft.

Klima og miljø

  • Gjennom å bygge ned naturområder og dyrs naturlige habitater er vi mennesker mer og mer eksponert for sykdommer og smitte via dyr. Dette ble starten på covid-19 pandemien. Ifølge FNs miljøprogram vil virussmitte fra dyr til mennesker bli vanligere fremover jo mer vi tar over urørt natur. Det neste tiåret er derfor verdens tiår for restaurering av økosystemer. Både næringsliv og politikere må ha trusselen for nye kommende pandemier med seg når de tar beslutninger fremover. Kilde: WWF
  • Klimautslippene ble redusert med 6,4 prosent i 2020 som følge av pandemien. Skal vi nå 1,5 graders målet satt i Parisavtalen, den internasjonale avtalen som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene, må vi redusere med 7,6 prosent hvert år det neste tiåret. Pandemien har altså ført til store utslippsreduksjoner, men vi må redusere mer de neste årene, uten å risikere flere nedstenginger av samfunnet. Kilde: UK Environmental Programme og Nature
  • Investeringene i fornybar energi stoppet ikke opp som fryktet under pandemien, og økte i kapasitet med 45 prosent i 2020. Solenergi er nå den billigste energitypen i historien. Denne trenden vil fortsette med stor fart, og norske selskaper har et godt utgangspunkt for å hevde seg innen fornybar energi. Kilde: International Energy Agency

Sosiale forhold

  • 184 millioner mennesker har vært smittet av covid-19 og 3,97 millioner har mistet livet. Arbeidet med å fremme god helse har naturlig nok vært truffet hardt av en global pandemi. Globalt har i snitt 24 prosent av befolkningen fått minst én vaksinedose. I Norge har vi bikket over 50 prosent av befolkningen. I lavinntektsland er tallet en prosent. Vaksiner har dermed ikke blitt rettferdig fordelt globalt. Kilde: FHI og Our World in Data
  • 91 prosent av unge har opplevd stengte skoler under pandemien. Tilgang til teknologi og internett varierer i ulike deler av verden, og på grunn av uteblitt skolegang og vanskelig økonomiske familiesituasjoner er 9 millioner flere barn i faresonen for barnearbeid og ti millioner flere barn i faresonen for barneekteskap. Kilde: Unicef, ILO og UNESCO
  • Mangfoldsgrupper i arbeidslivet som kvinner, LGBTQ+ og minoritetsbefolkning har hatt det vanskeligst i arbeidslivet under pandemien, med større risiko for stress og tap av jobb. Minoritetsgrupper har også hatt større risiko for å bli smittet og miste livet av covid-19 på grunn av strukturelle mangler på like rettigheter i store deler av verden. Kilde: McKinsey og Center for Dicease Control and Prevention
Innlegg: Koronasertifikat på bekostning av dem som har lidd mest?

Økonomi

  • På verdensbasis har bnp sunket med 4,4 prosent i snitt. Det Internasjonale Pengefondet (IMF) har beskrevet dette som den største nedgangen siden den økonomiske depresjonen i 1930-årene. De fleste land hadde en slik nedgang i 2020, med unntak av Kina som økte sin bnp. Fremover er det forventet økning i bnp globalt, drevet frem av Kina og India, mens flere andre store økonomier vil bruke lang tid på å komme seg over nedgangen under pandemien. Dette gir muligheter for å omstille seg til en grønn og sunn økonomi og å tenke nytt rundt økonomisk vekst. Kilde: International Monetary Fund og BBC.
  • Næringslivet har tatt bærekraft inn over seg for alvor. Fra 2019 til 2020 økte andelen av selskaper på Oslo Børs som har bærekraft inkorporert i sin strategi fra 12 prosent til 30 prosent. På tross av pandemien har også andelen selskaper globalt som har satt seg vitenskapsbaserte klimamål i tråd med Parisavtalen økt betraktelig, og representerer nå rundt 20 prosent av global markedskapital. Kilde: Science Based Targets Initiative og PwC.

En ny normal gir store muligheter

Vi ser dermed at pandemien gir oss store utfordringer, men også store muligheter til å nå FNs bærekraftsmål. Vi må gjennom gode politiske virkemidler og fremtidsrettede ledere minimere de negative effektene av pandemien på mennesker og sosiale forhold, holde på de positive trendene i enkelte aspekter ved klima og miljø, og legge gode rammebetingelser for en bærekraftig økonomi både i Norge og på verdensbasis.

For første gang har verden et felles mål: Å komme oss ut av en pandemi sammen. Det gir oss muligheten til å skape en ny felles normal og større samarbeid rundt bærekraft.

Fremtidens generasjoner vil måle oss på hvordan vi håndterer situasjonen fremover.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.