I DN 26. april siteres en kilde som mener et blodbad fant sted blant bildelingsaktørene i fjor. I dette blodbadet er det interessant å se på Oslo kommunes rolle.

Artikkelens vinkling om for mange bildelingsbiler i Oslo, står i kontrast til politikernes mål. I klimastrategien fremgår det at byrådet vil legge til rette for bildelingsordninger som bidrar til redusert biltrafikk, og stimulere til økt andel utslippsfrie bildelingsbiler.

Pandemien ga svake resultater for blant annet Vys bybiler i fjor. Det er likevel ikke mulig å snakke om vinnere og tapere innen bildeling, uten å peke på Oslo kommunes forskjellsbehandling av aktørene.

Kun tradisjonell bildeling, der bilen må returneres til hentestedet, får delta i kommunens støtteordning. Bensin- og dieselbiler får delta. Men Vys elektriske bybiler får ikke delta, fordi du kan avslutte turen hvor som helst innenfor sonen i Oslo.

Transportøkonomisk institutt skriver i en uttalelse: «Det er per nå ikke noe forskningsgrunnlag for at det kan være samfunnsmessig gunstig å forskjellsbehandle bildelingsselskaper/forretningsmodeller med tanke på en effekt på økning eller reduksjon av antall kjørte km eller bilhold».

Oslo trenger ikke et blodbad for bildeling. Oslo trenger gode bildelingsordninger som gjør det attraktivt å klare seg uten egen bil. Politikerne bør unngå markedsvridning gjennom skjeve støttetiltak, og i stedet la klimavennlige bildelingsløsninger få komme ut av startgropen og demonstrere sin verdi.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.