I DN fredag 11. september fisker generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund frem et nytt argument mot boligskatt: Dagens system er visstnok god fordelingspolitikk.

Meyer har rett i at boligeierskap bidrar til at formuesfordelingen er mindre skjev enn den ellers ville vært, men han hopper helt over at dette skyldes at de med minst ikke sparer i annet enn bolig – denne sparingen er dessuten «tvungen» – for å få råd til bolig er mange på bunnen av fordelingen nødt til å putte all formue i bolig.

Det er en trussel mot vår finansielle stabilitet at hele den norske befolkningen har nesten all formue plassert samme sted. Det er ytterligere bekymringsfullt at denne formuen i stor grad er lånefinansiert.

Enda viktigere er det at Meyer hopper over utviklingen: Forskjellene i boligformue mellom folk i Norge har økt kraftig. De siste årene har derfor boligformuen bidratt til økte ulikheter, ikke reduserte. Meyer nevner heller ikke forskjellene til dem som ikke eier bolig. De utenfor markedet har både lave inntekter og lav formue.

Den mest alvorlige mangelen i rapporten Meyer har bestilt fra Samfunnsøkonomisk analyse, er at den hopper helt over dagens subsidiering av boligeiere – på flere titall milliarder årlig. Vi får rentefradrag tilknyttet boliglånet vårt, store unntak fra gevinstbeskatning, rabatt i formuesskatt og kan i stor grad leie ut skattefritt.

Disse fordelene tilfaller i størst grad dem med dyre boliger og høy formue – og er med andre ord omvendt fordelingspolitikk. De utenfor markedet får ingenting.

Meyer hevder rapporten kan fastslå at økt skatt på bolig ikke vil føre til lavere etterspørsel etter bolig, men isteden slå ut i annet konsum. Det er en merkelig konklusjon, som heller ikke baseres på studier eller analyser.

Den empirien vi har, herunder en SSB-studie utført av forsker Erlend Eide Bø, viser at økt skatt på bolig gir økt omfordeling og lavere boligpriser. Dessuten vil det også gi positive fordelingsvirkninger indirekte, dersom inntektene brukes til å redusere skatten på inntekt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.