Jeg vil takke finansminister Jan Tore Sanner for et positivt svar i DN 26. mars vedrørende vår felles ambisjon om å bli kvitt skatten på arbeidende kapital. Dette er – som Sanner skriver – en skatt som gir utenlandske eiere et fortrinn fremfor norske eiere. Slik kan vi ikke ha det, heller ikke i et Norge som nå skal ut av en pandemi som har hatt ødeleggende økonomiske konsekvenser for privat sektor og arbeidstagerne der. 200.000 arbeidsløse og mange bedrifter i knestående forteller sitt.

Mot denne bakgrunn er det utmerket at finansminister Sanner er opptatt av å fjerne det som gjenstår av skatt på arbeidende kapital. Samtidig vet vi at Høyre nå har sittet ved makten i snart åtte år og at det er valg om et halvt år. Åtte år er lang tid. Vi hadde vært i en ganske annen situasjon om norske, private eiere i 2021 bare hadde hatt vage minner om en skatt som den dag i dag dessverre fortsatt diskriminerer norske eiere og hindrer verdiskaping og etablering av arbeidsplasser.

Hvorom allting er: Finansministeren skal vite at Norsk Industri støtter helhjertet opp om en fjerning av skatten på arbeidende kapital. Å bli kvitt denne urimelige skatten – som altså norske eiere betaler uansett om bedriften går bra eller dårlig – vil være et kjærkomment bidrag til å få Norge økonomisk på fote igjen. Vi må realisere mer skaperkraft her i landet. Vi må styrke entreprenørskapet og bygge opp om de som vil utrette noe.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.