Det er en tett kobling i perspektivmeldingen mellom de store utfordringene vi står overfor når det gjelder jobbskaping, omstilling i næringslivet og effektivisering i offentlig sektor, og digitalisering. Derfor bommer Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Leo Grünfeld fra Menon Economics med sin kritikk i Dagens Næringsliv 18. mars. Ingen tidligere perspektivmelding, inkludert de som kom fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, har hatt en så bred omtale av behovet for innovasjon og digitalisering.

Det som omtales overordnet i perspektivmeldingen er allerede i gang: Vi satser stort på å bygge ut bredbånd- og 5G-nett i hele landet. Vi har opprettet flere studieplasser innen ikt og teknologifag og opprettholder høy forsknings- og utviklingsinnsats. Vi sørger for velfungerende konkurranse, effektiv regulering og bruker offentlige anskaffelser som virkemiddel for innovasjon. Vi samarbeider tett med EU om den digitale politikken fordi vi trenger tilgang på markeder og alternativer til globale teknologi-giganters markedsdominans.

Menon Economics anslår selv at verdien av dataøkonomien i Norge vil dobles og utgjøre cirka 6,9 prosent av bnp i 2030. Derfor legger vi disse dager frem en egen stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon. Vårt mål er å utnytte data som ressurs for å sikre økonomisk vekst, arbeidsplasser og en effektiv offentlig sektor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.