DN er på lederplass 23. september opprørt over finansministerens håndtering av avisens innsynsbegjæring i saken om utvalget som skal vurdere Oljefondets tilknytning til Norges Bank. Avisens leder ruller ut de store kanonene, og bruker like greit saken til å felle en dom over hele Sanners gjerning som finansminister. Det virker nærsynt.

Offentliggjøringsloven og pressens innsynsrett er viktige hjørnestener i vårt demokrati. Det er så vidt jeg forstår ingen som er uenige i det. Spørsmålet her dreier seg om hvor viktig tidsaspektet for utlevering er. Det er sikkert ulike syn på hvor avgjørende forskjellen på en eller tre dager er for demokratiet, men prinsippet om innsynsrett uten ugrunnet opphold er viktig og må overholdes.

Samtidig er det rimelig med et bredere perspektiv om man skal felle dom over Sanners periode som finansminister.

Jan Tore Sanner ble finansminister etter at Fremskrittspartiet valgte å tre ut av regjeringen, kort tid før pandemien traff Norge. Han hadde kort fartstid som finansminister da han måtte håndtere en meget vanskelig situasjon for landet. Finans Norge ble raskt involvert i arbeidet med å håndtere de finansielle og økonomiske konsekvensene av denne helt ekstraordinære situasjonen, og vår vurdering er at vi alle skal være glade for at det var en meget trygg og erfaren politiker som fikk denne store oppgaven. Nødvendige tiltak ble utredet, besluttet og iverksatt på rekordtid.

Ingen andre land var i nærheten av å handle så raskt som Norge gjorde i denne situasjonen, noe som skapte ro og bidro til å redusere den økonomiske nedturen. Finansministeren måtte løpende fatte beslutninger under betydelig usikkerhet, og en mindre erfaren politiker kunne lett ha nølt eller veket tilbake for viktige veivalg. Sanner og hans politiske ledelse arbeidet godt sammen med et dyktig embetsverk, og søkte hele tiden aktivt råd og vurderinger fra kompetente miljøer utenfor departementet. Prosessene fremsto som profesjonelle og tillitsbaserte, akkurat slik vi ønsker at det skal være i Norge.

Også på andre områder har Sanner og den politiske ledelsen i Finansdepartementet fremstått som profesjonell og handlekraftig. Etter et initiativ fra NHO, Rederiforbundet og Finans Norge opprettet Finansdepartementet raskt en referansegruppe som skal koordinere norsk politikk i forhold til EU på det viktige bærekraftsområdet. Dette bidrar til at vi har en sterkere stemme i EU, og til raskere og mer effektiv implementering av nytt lovverk i Norge.

Vi forstår godt at saken om praktiseringen av innsynsretten får fortjent oppmerksomhet og sikkert vil bli diskutert fremover. Vurderingen av Jan Tore Sanner som finansminister i Norge bør foretas på et bredere grunnlag. Gjør man det, kommer man til en langt mer positiv vurdering enn den Dagens Næringsliv fremfører på lederplass.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.