Norsk Kommunalteknisk Forening – NKF har gjort en undersøkelse blant 850 ledere og saksbehandlere i kommunalteknisk sektor over hele landet, om ulemper og fordeler ved å ha jobbet hjemme i koronatiden. 165 personer har svart på undersøkelsen.

Nesten 80 prosent av dem som deltok i undersøkelsen svarer at de har jobbet lengre enn 7,5 timers dag. Cirka en tredjedel svarer at de har strukket arbeidsdagen over morgen, dagtid og kveld. Det er med andre ord ingen tvil om at de ansatte har gjort en solid innsats for å bidra til å holde aktiviteten oppe.

Samtidig svarer én av fire at det har vært til dels eller svært vanskelig å konsentrere seg når de har jobbet hjemme. Det har naturlige forklaringer, som ikke tilrettelagt kontor, man har måttet passe barn som ikke kunne gå i barnehagen osv.

På spørsmålet om folk kunne tenke seg å jobbe hjemme regelmessig dersom det skulle være mulig, svarer nesten halvparten at de kunne tenke seg å jobbe hjemme 2–3 dager i uken, mens en av tre kunne tenke seg å jobbe hjemme en dag i uken. Samtidig understreker mange at for å jobbe hjemme er det viktig med god hjelpemidler i form av godt lys, gode skjermer, god stol, godt bord og ikke minst god internettilgang.

Mange trekker frem er at det er fint å jobbe hjemme når man skal konsentrere seg om enkelte oppgaver.

Grunnen til at folk likevel ønsker å komme tilbake på kontoret, er både det sosiale og faglige miljøet og ikke minst mulighet for raske avklaringer på løpende problemstillinger.

Nesten 90 prosent svarer at det å arrangere eller delta på nettmøter har vært enkelt og er flott hjelpemiddel.

Dette bekrefter den generelle tilbakemeldingen der mange påpeker hvor nyttig og praktisk digitale verktøy er blitt. Det er liten tvil om at denne situasjonen har bidratt til et kvantesprang også for kommunalteknisk sektor hva gjelder å ta i bruk og å bli fortrolig med digitale verktøy. Det er bra med tanke på at Kommune-Norge jobber med å digitalisere stadig flere oppgaver; fra byggesaksbehandling, prosjektering, drift og vedlikehold av nye formålsbygg til renhold av skoler og barnehager.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.