I DN kunne lørdag vi lese at elektrifisering av sokkelen var et rart tiltak, ettersom den gassen som ikke blir brent på norsk klimaregning, isteden vil bli solgt og brent et annet sted. Men å erstatte bruk av gass og i stedet bruke ren elektrisitet på en plattform er like lite rart som å bytte en bensinbil med en elbil, eller elektrifisere mer av landbasert industri som bruker fossilt brennstoff nå. Det gir reelle klimagassreduksjoner både nasjonalt og globalt – også når det gjøres i olje- og gassvirksomheten.

Gassen som eksporteres til Europa i stedet for å brennes i gassturbiner på sokkelen, vil bli brukt langt mer effektivt der, enten i mer effektive gasskraftverk eller til oppvarming og avkjøling – og ikke minst om den erstatter bruk av kull. Men hovedgrepet i klimapolitikken er å erstatte fossile brensler med ren elektrisitet der man kan. Det inkluderer også olje- og gassplattformer som skal produsere i mange år til.

EU har reformert kvotesystemet ved å etablere en markedsmekanisme som gjør at når bedrifter trenger færre utslippskvoter, fjernes overskuddskvotene fra markedet. Elektrifisering bidrar dermed til reduserte utslipp i det europeiske energisystemet.

Alle sektorer må redusere klimagassutslippene sine betydelig og raskt for at vi skal være i nærheten av å nå klimamålene. Olje- og gassbransjen må utvikle annen lavutslippsteknologi også for å nå nullutslippsmål. Men frem mot 2030 er kraft fra land helt avgjørende.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.