Administrerende direktører i Private barnehager landsforbund (PBL) Anne Lindboe, og Ole Erik Almlid i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), advarer i en felles kronikk i denne avisen 16. juni. De hevder at Storberget-utvalgets forslag til finansieringsmodell er et «takk og farvel» til mange private barnehager.

PBL har stilt seg på siden av samtlige aktører i utvalget, og har lagt frem en egen modell, som avviker fra hva den Virke, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, KS og utvalgslederen selv, Knut Storberget, kunne enes om.

Med det forsterker PBL sin rolle som de kommersielle kreftenes velgjørere, der de legger opp til konflikt med parter som ikke bare verner om mandatet i selve utredningen, men også barnehagenes samfunnsoppdrag og viktigste prinsipp: barnets beste.

De ansatte i barnehagene, som det store flertallet representerer, har i oppdrag å ivareta barnehagenes mandat. Det gjør de på bakgrunn av sin faglige kompetanse, og kunnskap om barns behov.

Når foreldre har rett til en barnehageplass til sine barn etter de har fylt ett år, har de også rett på plass i en barnehage som setter barnets beste først. Det er barnehagene forpliktet til gjennom barnehagelov, grunnlov og barnekonvensjonen. Det er de som skal ha velferd for pengene vi investerer i barnehagene, slik som Kunnskapsminister Guri Melby har beskrevet det.

For ansatte og foreldre bør det være en tankevekker at en næringslivstopp, som Almlid er, plutselig viser så stor interesse for barnehagens utvikling knyttet til finansiering at han skriver leserinnlegg om det.

Hadde vi kunnet forvente et lignende engasjement fra Almlid hvis dette handlet om finansiering av skole, som det er forbud mot å tjene penger på?

Svaret gir seg selv – noe som belyser at barnehage er blitt butikk.

Å sette barnas beste først, betyr å sørge for at barnehagetilskudd og foreldrenes innbetalinger går til deres barnehagetilbud – og ingenting annet. Det er trolig sant at flertallets modell innebærer ulempe for dem som driver barnehage som business, men den representerer en seier for barna.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.