Sigrun Gjerløw Aasland og Anne Marit Post-Melbye i Zero ga i lørdagens DN støtte til SVs forslag om en omstillingsavgift for petroleumsproduksjonen.

Slik avgiften er foreslått, vil den ikke være fradragsberettiget. Den vil derfor medføre en kostnadsøkning for petroleumsselskapene tilsvarende en 25-dobling av CO₂-avgiften fra 2021-nivået. Avgiften vil dermed redusere lønnsomheten betydelig i eksisterende og nye prosjekter. Selv svært lønnsomme prosjekter før skatt vil ikke bli gjennomført på grunn av redusert lønnsomhet etter skatt og påslag av omstillingsavgift.

Produksjonsavgiften vil være en kostbar og uklok måte for samfunnet å finansiere lavutslippsløsninger på.

Skal vi nå klimamålene, trenger vi myndigheter som samarbeider og som ser hele virkemiddelapparatet under ett.

Forslaget om en produksjonsavgift bryter med prinsippet om at forurenser betaler. Dette er et prinsipp som er godt forankret i global klimapolitikk, og som næringen fullt og helt stiller seg bak.

En gradvis opptrapping av den totale CO₂-prisen, som inkluderer både den norske CO₂-avgiften og den europeiske kvoteprisen, gir selskapene mulighet til å planlegge og gjennomføre fornuftige tiltak som ivaretar både klima og verdiskaping.

Vi har allerede foreslått å bruke deler av den eksisterende CO₂-avgiften til å redusere utslipp og forsere omstillingen og få fart på nye grønne verdikjeder som havvind, CO₂-fangst og lagring og hydrogen. Slik kan vi sikre arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet samtidig som vi reduserer utslipp og etablerer nye grønne næringer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.