22. Juli 2011 var jeg 11 år gammel, jeg lå livredd og hørte på radio om grusomhetene som foregikk, og skjønte antakeligvis veldig mye mindre enn jeg gjør i dag. 10 år senere har jeg brukt store deler av tiden siden, på å gjøre min innsats for en bedre verden. En verden åpen for inkludering, felleskap og ikke minst en aksept for alle mennesker uansett hvem man er.

Grusomhetene som skjedde i 2011 var angrep på et ønske om å gjøre verden til et bedre sted, det var angrep på en av kjerneelementene i norsk demokrati, og det var et angrep på noe av det beste som finnes i Norge. Norsk ungdomsfrivillighet er en av de viktigste verdiene i det norske samfunnet, nettopp fordi den på så utrolig mange måter bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.

Ungdom som engasjerer seg for ting de bryr seg om er en essensiell del av utviklingen mot en positiv framtid, og samtidig en av de erfaringene ungdom tar med seg videre i livet som en forming av deres utvikling. En av de største styrkene vi har i verden er nettopp ungdomsengasjement fordi den bidrar til å skape så mye godt, på så mange måter. Muligheten til å finne et slikt engasjement er en av de viktigste veiene vi har for å skape et godt samfunn, med plass til alle.

Dette engasjementet står som en direkte motpol til hatet som ble ytret 22.Juli 2011 og fortsetter den dag i dag å stå som en motpol til hatefull retorikk. Dersom vi skal verne om viktige demokratiske verdier, er det like viktig å verne om ungt engasjement og de unge stemmene i samfunnet som stadig møter hatefulle handlinger på nett og i virkeligheten.

Når unge politikerstemmer møtes med hat er det viktigere enn noensinne å stå samlet for å bygge opp om engasjementet og en sunn ytringskultur, fri for hat og hatefulle handlinger, fordi dette engasjementet bidrar til et bredere og mer inkluderende samfunn!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.